หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา รายงานส่วนภูมิภาค งานรับรอง GMP คำถามที่พบบ่อย Webboard ติดต่อเรา ผังเว็บไซต์
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ วันที่ 31 ตค 55 ณ ห้องประชุมกองคบ. โดยได้รับเกียรติจากภญ.ยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นประธาน (02/11/2012)
การประชุมพิจารณาการออกใบอนุญาต GMP ยาแผนโบราณ ประจำเดือนกันยายน 2555 (02/10/2012)
ภญ.ดารณี วิมุตติโกศล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และคณะร่วมกับทิมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2555 (25/09/2012)
กองคบ.ขอแสดงความยินดีกับนายวชิระ อำพนธ์ ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ ระดับ 9 (17/09/2012)
เจ้าหน้าที่กองคบ. เข้าร่วมประชุมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ครั้งที่8/2555 ณ โรงแรมโรแมนติกรีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555 (10/09/2012)
กองคบ.ได้จัดโครงการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2555 (07/09/2012)
อ่านทั้งหมด
ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้ง พนง.จนท. พรบ. เครื่องมือแพทย์
วิธีตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัด สป.สธ
โอนงบประมาณสนับสนุนโครงการ อย. น้อย และโครงการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคในพื้นที่โดยอาศัยเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
โอนงบประมาณสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังและสนับสนุนความปลอดภัยของอาหารและน้ำอย่างบูรณาการให้กับผู้ประสบอุทกภัย
สสจ.นครพนม บุกจับร้านจัดฟันแฟชั่นกลางเมือง ดำเนินคดี ๓ ข้อหา
อ่านทั้งหมด
โค้งสุดท้าย! อย. แนะ 3 แนวทางส่งคืนยาสูตรผสม “ซูโดอีเฟดรีน” พร้อมเปิด อย. เป็นศูนย์กลางคืนยาให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า 1-2 พ.ค.นี้
1 พ.ค. 55 ผู้นำเข้าเครื่องสำอางทุกราย ต้องยื่นแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง เพื่อรับใบรับแจ้งการนำเข้า (Licence per invoice) ก่อนการนำเข้าทุกครั้ง
กรณีพบเชื้อวัวบ้าในสหรัฐ อย. ย้ำ! มีมาตรการคุมเข้ม ขอประชาชนอย่าหวั่นวิตก
อ่านทั้งหมด
คำถาม-คำตอบ "ตู้น้ำหยอดเหรียญ"
ใกล้ถึง 3 พ.ค. 2555 แล้ว อย.เตือนร้านขายยา คลินิก สถานพยาบาล เร่งปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด หลังยกระดับควบคุมยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
แนวทางดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับ “ซูโดอีเฟดรีน” เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2
อ่านทั้งหมด
สาระน่ารู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2553
สาระน่ารู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2553
สาระน่ารู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - มี.ค. 2553
อ่านทั้งหมด
 


   KM / KPI / PMQA โดยกลุ่มพัฒนาระบบ กอง คบ.
   วาระการประชุม กอง คบ.