จำนวนผู้เยี่ยมชม: 47863
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาดูงานด่านอาหารและยา ณ ด่านแหลมฉบัง และการพัฒนาจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พรีมา วิลลา พัทยา และด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 28/02/2018
สรุปภาพข่าวกิจกรรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านระบบสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 27/06/2017
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัมนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพมาตราฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน (OTOP) ปีงบประมาณ 2560 02/06/2017

คาดผม

ต่างหู

แหวนแฟชั่น