จำนวนผู้เยี่ยมชม: 53496
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สวนนงนุช พัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 15/06/2018
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษาดูงานด่านอาหารและยา ณ ด่านแหลมฉบัง และการพัฒนาจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พรีมา วิลลา พัทยา และด่านอาหารและยาแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 28/02/2018
สรุปภาพข่าวกิจกรรมโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้านระบบสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 27/06/2017

คาดผม

ต่างหู

แหวนแฟชั่น