ระบบค้นหา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : คอฟฟี่ โกลด์ กาแฟปรุงสำเร็จสูตรเข้มข้น 3 IN 1
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลักษณะความผิด : ผลวิเคราะห์พบ sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีคำเตือนและข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้ยา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจ จึงจัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ การจำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 08/11/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาแฟสำเร็จรูปผสม ชนิดผง ผสมสารสกัดจากโสม กระชายดำผง ตรา เช็คอิน คอฟฟี่
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลักษณะความผิด : ผลวิเคราะห์พบ sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีคำเตือนและข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้ยา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจ จึงจัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ การจำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 08/11/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาแฟสำเร็จรูป วันแฟน คอฟฟี่ สูตรดั้งเดิม
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลักษณะความผิด : ผลวิเคราะห์พบ sildenafil ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษ ใช้ในการรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มีคำเตือนและข้อควรระวังเป็นพิเศษในการใช้ยา เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรคหัวใจ จึงจัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ การจำหน่ายอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 08/11/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาแฟบรรจุกระป๋องโลหะทรงกระบอกสีน้ำเงิน ระบุข้อความ "ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วน Slimming Coffee ..."
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลักษณะความผิด : มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง กล่าวคือ แสดงข้อความที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ไม่แสดงเลขสารบบอาหาร และไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำเข้า เป็นต้น กรณีจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จัดเป็นการฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 16/05/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : กาแฟบรรจุกล่องกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล ระบุข้อความ "Slimming Coffee Lishou Instant Coffee Net.WT: 150 g (10 g x 150 bags) Batch number: 120510 Production date: 2012/05/10 Valid date: 2014/05/09"
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ลักษณะความผิด : 1. ผลการตรวจวิเคราะห์พบสาร Sibutramine จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) จัดเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 25(1) โทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กรณีการจำหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภคโดยตรง มีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าผู้นั้นกระทำผิดอีกภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้กระทำความผิดครั้งก่อน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2. มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง กล่าวคือ แสดงข้อความที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ไม่แสดงเลขสารบบอาหาร และไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ผลิต/นำเข้า เป็นต้น กรณีจำหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง จัดเป็นการฝ่าฝืนประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 16/05/2013

123456ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

คาดผม

ต่างหู

แหวนแฟชั่น