ระบบค้นหา
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาประดง สูตรคุณปู่
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ยา
ลักษณะความผิด : (1) ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท (2) ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท (3) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (4) ผลิตยาแผนโบราณที่แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 26/09/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาประดง ตราเทพธิดา สูตรเข้มข้น
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ยา
ลักษณะความผิด : (1) ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท (2) ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท (3) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (4) ผลิตยาแผนโบราณที่แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 26/09/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาประดง ดอกคูณ ตราเทพธิดา
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ยา
ลักษณะความผิด : (1) ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท (2) ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท (3) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (4) ผลิตยาแผนโบราณที่แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 26/09/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาสตรี สูตรพิเศษ ตราเทพธิดา
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ยา
ลักษณะความผิด : (1) ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท (2) ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท (3) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (4) ผลิตยาแผนโบราณที่แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 26/09/2013
ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาสตรี ว่านนางคำ ตราเทพธิดา
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ยา
ลักษณะความผิด : (1) ผลิตยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี – ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท (2) ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท (3) ผลิตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (4) ผลิตยาแผนโบราณที่แสดงฉลากไม่ตรงตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท (ดูภาพเพิ่มเติม)
Update 26/09/2013

« หน้าแรก‹ ก่อนหน้า12345678910ถัดไป ›หน้าสุดท้าย »

คาดผม

ต่างหู

แหวนแฟชั่น