จองห้องประชุมกอง คบ. อาคาร 6 ชั้น 6


จำนวน 15 ที่นั่ง

จองได้ที่ กอง คบ. ติดต่อเบอร์ 0 2590 7000 ต่อ 98014