นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
15 พฤศจิกายน 2566

 

S__45973545.jpg

            เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลงาน และรับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และคณะผู้บริหาร อย. ให้การต้อนรับ ณ อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

             กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) ได้จัดแสดงผลงาน
"การขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล (100 วัน Quick Win)" นำเสนอโดย ผู้อำนวยการกอง คบ.
เภสัชกร ดร.สุชาติ จองประเสริฐ ในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากลมีเป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
ได้รับอนุญาต 100 รายการ ใน 100 วัน  ซึ่งอาศัยการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 

 

คลังรูปภาพ