โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน วันที่ 23 – 26 มกราคม 2567
31 มกราคม 2567

 

DSC_1329.jpg

                กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในการสืบสวนประมวลหลักฐาน เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2567 ณ ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนท์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งโครงการจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่งาน คบส. ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ตลาดด้านการสืบสวนประมวลหลักฐาน  สามารถนำความรู้ในการสืบสวนประมวลหลักฐาน และการพิจารณาประเด็นความผิดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ

คลังรูปภาพ