การแสดงมุฑิตาจิตแก่เภสัชกรหญิง ดร.ณธิป วิมุติโกศล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
29 กันยายน 2566

S__44392483.jpg      

      ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ เภสัชกรหญิง ดร.ณธิป วิมุติโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข นื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 4 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมเงินทุนหมุนเวียน1 ชั้น 6 อาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

คลังรูปภาพ